தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuTTuvan-kuTTuvan

 • kuTTuvan

  14. pAlai
  tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
  n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
  n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
  akappA aziya n'URi, cempiyan
  5
  pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
  alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
  mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
  inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
  tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
  10
  n'eTu varai viTarakattu iyampum
  kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.
  iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

  192. kuRijci
  'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
  vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
  maram payil cOlai maliya, pUziyar
  uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
  5
  mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
  n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
  azutanai uRaiyum am mA arivai!
  payam kezu palavin kollik kuTa varaip
  pUtam puNartta putitu iyal pAvai
  10
  viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
  Ay n'alam uLLi varin, emakku
  Emam Akum, malaimutal ARE.
  iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

  201.kuRijci
  'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
  peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
  col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
  uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
  5
  cev vErp palavin payam kezu kollit
  teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
  av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
  kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
  urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
  10
  peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
  mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
  pOtal ollAL en n'ejcattAnE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

  395. n'eytal
  yArai, eluva? yArE, n'I emakku
  yAraiyum allai; n'otumalALanai;
  anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
  5
  vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
  OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
  aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
  A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
  kaTal kezu mAn'tai anna, em
  10
  vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.
  'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:26:26(இந்திய நேரம்)