தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PoRaiyan-poRaiyan

 • poRaiyan

  8. kuRijci
  alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
  pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
  tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
  yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
  5
  tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
  arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
  taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
  kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
  tiN tErp poRaiyan toNTi-
  10
  tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!
  iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

  18. pAlai
  paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
  varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
  muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
  kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
  5
  teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
  n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
  tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
  kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
  taTAa n'ilai oru kOTTanna,
  10
  onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.
  piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

  185. kuRijci
  AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
  kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
  kANavum n'alkAy Ayin-pANar
  paricil peRRa viri uLai n'al mAn
  5
  kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
  iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
  urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
  akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
  paRavai izaitta pal kaN iRAal
  10
  tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
  vinai mAN pAvai annOL
  kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.
  pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

  346. pAlai
  kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
  taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
  aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
  azin'ta vEli am kuTic cIRUr
  5
  AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
  tAL vali Akiya vankaN irukkai,
  inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
  n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
  perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
  10
  kaTi patam kamazum kUn'tal
  maTa mA arivai taTa men tOLE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:28:41(இந்திய நேரம்)