தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Jemai-jemai

 • jemai

  369. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
  n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
  ellai paipayak kazippi, mullai
  arumpu vAy avizum perum pun mAlai
  5
  inRum varuvatu Ayin, n'anRum
  aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
  jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
  vAan izitarum vayagku veL aruvik
  kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
  10
  ciRai aTu kaTum punal anna, en
  n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.
  paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

  394. mullai
  maran'talai maNan'ta n'anan' talaik kAnattu,
  alan'talai jemaiyattu irun'ta kuTijai,
  pon cey kollanin, iniya teLirppa,
  peym maNi Arkkum izai kiLar n'eTun' tEr,
  5
  van paral murampin, n'Emi atira,
  cenRicin vAziyO, panik kaTu n'ALE;
  iTaic curattu ezili uRaittena, mArpin
  kuRum poRik koNTa cAn'tamoTu
  n'aRun' taNNiyankol; n'OkO yAnE?
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakanai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu;vancollAl kuRai n'ayappitta tOzi tan'tu aLittatUum Am.-auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:30:14(இந்திய நேரம்)