தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KUtaLam-kUtaLam

 • kUtaLam

  244. kuRijci
  vizun'ta mArip perun' taN cAral,
  kUtirk kUtaLattu alari n'ARum
  mAtar vaNTin n'ayavarum tIm kural
  maNam n'ARu cilampin acuNam Orkkum
  5
  uyar malai n'ATaRku uraittal onRO-
  tuyar marugku aRiyA annaikku, in' n'Oy
  taNiyumARu itu' ena uraittal onRO-
  ceyyAy: Atalin koTiyai-tOzi!-
  maNi kezu n'eTu varai aNi peRa n'ivan'ta
  10
  ceyalai am taLir anna, en
  matan il mA meyp pacalaiyum kaNTE.
  aRattoTun'ilai valitta tOziyait talaivi mukam pukkatu.-kURRagkumaranAr

  313. kuRijci
  karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
  pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
  takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
  oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
  5
  kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
  yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
  kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
  kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
  mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
  10
  aruviyin olittal AnA,
  koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

  376. kuRijci
  muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
  iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
  varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
  kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
  5
  kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
  illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
  cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
  n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
  n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
  10
  aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
  vaRum punam kAval viTAmai
  aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?
  tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:37:37(இந்திய நேரம்)