தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Parun'tu (eruvai)-parun'tu (eruvai)

 • parun'tu (eruvai)

  3. pAlai
  In parun'tu uyavum vAn poru n'eTuj cinaip
  pori arai vEmpin puLLi n'Izal,
  kaTTaLai anna vaTTu aragku izaittu,
  kallAc ciRAar n'elli vaTTu ATum
  5
  vil Er uzavar vem munaic cIRUrc
  curanmutal van'ta uran mAy mAlai
  uLLinen allenO, yAnE-uLLiya
  vinai muTittanna iniyOL
  manai mAN cuTaroTu paTar pozutu enavE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan pinnum poruL kaTaik kUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.-iLagkIranAr

  141. pAlai
  iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
  mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
  pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
  n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
  5
  kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
  enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
  aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
  pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
  En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
  10
  vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
  aricil am taN aRal anna, ivaL
  viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

  298. pAlai
  vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
  ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
  maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
  eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
  5
  aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
  perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
  karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
  paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
  poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
  10
  orumai ceppiya arumai, vAn mukai
  irum pOtu kamazum kUn'tal,
  peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?
  tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:48:34(இந்திய நேரம்)