தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Cigkam (maTagkal, ArimA)-cigkam (maTagkal, ArimA)

 • cigkam (maTagkal, arimA)

  57. kuRijci
  taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
  kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
  tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
  kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
  5
  vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
  kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
  mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
  ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
  koy patam kuRukumkAlai, em
  10
  mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!
  ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

  112. kuRijci
  virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
  curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
  urumpu il uLLattu arimA vazagkum
  5
  perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
  mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
  tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
  malai imaippatu pOl minni,
  cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?
  paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:44:32(இந்திய நேரம்)