தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ceziyan-ceziyan

 • ceziyan

  39. kuRijci
  collin col etirkoLLAy, yAza n'in
  tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
  kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
  koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
  5
  puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
  talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
  kaNNE katava? alla; n'aNNAr
  araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
  Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
  10
  perum peyark kUTal anna n'in
  karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.
  iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  298. pAlai
  vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
  ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
  maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
  eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
  5
  aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
  perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
  karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
  paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
  poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
  10
  orumai ceppiya arumai, vAn mukai
  irum pOtu kamazum kUn'tal,
  peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?
  tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

  340. marutam
  pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
  kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
  paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
  kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
  5
  aLLal am kazani uLvAy OTi,
  pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
  cej cAl uzavar kOl puTai matari,
  paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
  vANan ciRukuTi anna, en
  10
  kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!
  parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

  387. pAlai
  n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
  amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
  ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
  kallA mazavar villiTai vilagkiya
  5
  tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
  varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
  AlagkAnattu ajcuvara iRutta
  vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
  uRai kazi vALin minni, utukkAN,
  10
  n'eTum perug kunRam muRRi,
  kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:26:55(இந்திய நேரம்)