தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAmarai-tAmarai

 • tAmarai

  1. kuRijci
  n'inRa collar; n'ITutOnRu iniyar;
  enRum en tOL piripu aRiyalarE'
  tAmarait taN tAtu Uti, mImicaic
  cAn'til toTutta tIm tEn pOla,
  5
  puraiya manRa, puraiyOr kENmai;
  n'Ir inRu amaiyA ulakam pOlat
  tam inRu amaiyA n'am n'ayan'taruLi,
  n'aRu n'utal pacattal ajcic
  ciRumai uRupavO? ceypu aRiyalarE!
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaivi colliyatu.-kapilar

  260. marutam
  kazun'Ir mEyn'ta karun' tAL erumai
  pazanat tAmaraip panimalar muNaii,
  taNTu cEr maLLarin iyali, ayalatu
  kunRu cEr veN maNal tujcum Ura!
  5
  veyyai pOla muyagkuti: munai ezat
  tevvart tEytta cev vEl vayavan
  mali punal vAyil iruppai anna, en
  oli pal kUn'tal n'alam peRap punain'ta
  mukai aviz kOtai vATTiya
  10
  pakaivanman? yAn maRan'tu amaikalanE!
  UTal maRutta talaimakaL colliyatu.-paraNar

  300. marutam
  cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
  maTat takai Ayam kaitozutAagku,
  uRu kAl oRRa olki, Ampal
  tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
  5
  ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
  mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
  n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
  n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
  irum pAN okkal talaivan! perum puN
  10
  Eer tazumpan UNUr AgkaN,
  piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
  aTTil Olai toTTanai n'inmE.
  vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

  310. marutam
  viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
  uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
  vALai piRazum UraRku, n'ALai
  5
  makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
  tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
  uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
  collalaikollO n'IyE-vallai,
  kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
  10
  vaL uyirt taNNumai pOla,
  uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?
  vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:38:13(இந்திய நேரம்)