தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Erumai-erumai

 • erumai

  60. marutam
  malai kaNTanna n'ilai puNarn'ivappin
  peru n'eR pal kUTTu erumai uzava!
  kaNpaTai peRAatu, taN pular viTiyal,
  karug kaN varAal perun' taTi miLirvaiyoTu
  5
  pukarvai aricip pommaR peruj cORu
  kavar paTu kaiyai kazuma mAn'ti,
  n'Ir uRu ceRuvin n'ARu muTi azutta, n'in
  n'aTun'aroTu cERiAyin, avaN
  cAyum n'eytalum Ompumati; emmil
  10
  mA irug kUn'tal maTan'tai
  Ay vaLai kUTTum aNiyumAr avaiyE.
  ciRaippuRamAka uzavarkkuc colluvALAyt tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-tUgkalOriyAr

  80. marutam
  'manRa erumai malar talaik kArAn
  in tIm pARpayam koNmAr, kanRu viTTu,
  Urk kuRumAkkaL mERkoNTu kaziyum
  perum pular viTiyalin virumpip pOttan'tu,
  5
  tazaiyum tArum tan'tanan, ivan' ena,
  izai aNi AyamoTu taku n'AN taTaii,
  taiit tigkaL taN kayam paTiyum
  perun' tOT kuRumakaL allatu,
  marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tan n'ejciRku uraittatu.-pUtantEvanAr

  120. marutam
  taTa maruppu erumai maTa n'aTaik kuzavi
  tUN toRum yAtta kANtaku n'al il,
  koTug kuzai peyta cezuj cey pEtai
  ciRu tAz ceRitta mel viral cEppa,
  5
  vALai Irn' taTi vallitin vakaii,
  pukai uNTu amartta kaNNaL, takai peRap
  piRai n'utal poRitta ciRu n'uN pal viyar
  am tukil talaiyil tuTaiyinaL, n'ap pulan'tu,
  aTTilOLE am mA arivai-
  10
  emakkE varukatil virun'tE! civappAL anRu,
  ciRu muL eyiRu tOnRa
  muRuval koNTa mukam kANkammE.
  virun'tu vAyilAkappukka talaivan colliyatu.-mAgkuTi kizAr

  260. marutam
  kazun'Ir mEyn'ta karun' tAL erumai
  pazanat tAmaraip panimalar muNaii,
  taNTu cEr maLLarin iyali, ayalatu
  kunRu cEr veN maNal tujcum Ura!
  5
  veyyai pOla muyagkuti: munai ezat
  tevvart tEytta cev vEl vayavan
  mali punal vAyil iruppai anna, en
  oli pal kUn'tal n'alam peRap punain'ta
  mukai aviz kOtai vATTiya
  10
  pakaivanman? yAn maRan'tu amaikalanE!
  UTal maRutta talaimakaL colliyatu.-paraNar

  271. pAlai
  irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
  pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
  cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
  cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
  5
  cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
  vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
  vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
  kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
  cey pOz veTTiya poytal Ayam,
  10
  mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
  mA irun' tAzi kavippa,
  tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.
  manai maruNTu colliyatu.

  330. marutam
  taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
  maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
  n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
  n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
  5
  iruL punai marutin in n'izal vatiyum
  yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
  em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
  pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
  pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
  10
  n'anRi cAnRa kaRpoTu
  em pATu Atal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:43:42(இந்திய நேரம்)