தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'occi-n'occi

 • n'occi

  115. mullai
  malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
  ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
  annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
  taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
  5
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
  kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
  tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
  anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
  10
  ulappu inRu peRinum taviralar;
  kETTicin allenO, vicumpin takavE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

  184. pAlai
  oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
  ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
  peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
  'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
  5
  yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
  uLLin uLLam vEmE-uNkaN
  maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
  aNi iyaR kuRumakaL ATiya
  maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.
  manai maruTci

  200. marutam
  kaNNi kaTTiya katira anna
  oN kural n'occit teriyal cUTi,
  yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
  'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
  5
  Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
  Ampal amanRa tIm perum pazanattup
  poykai Urkkup pOvOy Aki,
  'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
  ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
  10
  aitu akal alkul makaLir!-ivan
  poy poti koTuj col Ompumin' enavE.
  tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr

  267. n'eytal
  'n'occi mA arumpu anna kaNNa
  ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
  ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
  uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
  5
  maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
  tannoTu puNartta in amar kAnal,
  taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
  vArEnman yAn, van'tanen teyya;
  ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
  10
  ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
  'ivai makan' ennA aLavai,
  vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.
  tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

  293. pAlai
  maNik kural n'occit teriyal cUTi,
  palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
  iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
  5
  pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
  peru vituppuRukamAtO-em iR
  pommal Otiyait tan mozik koLIi,
  koNTu uTan pOka valitta
  vankaN kALaiyai InRa tAyE.
  tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

  305. pAlai
  vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
  mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
  kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
  tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
  5
  n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
  eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
  varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
  uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
  ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
  10
  vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.
  n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:38:34(இந்திய நேரம்)