தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ATu (puruvai, Turu, MaRi)

 • ATu (puruvai, turu, maRi)

  47. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
  uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
  n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
  paital am kuzavi tazIi, oyyena
  5
  arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
  kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
  kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
  aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
  veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
  10
  annai ayarum muruku n'in
  pon n'Er pacalaikku utavAmARE?
  ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

  192. kuRijci
  'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
  vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
  maram payil cOlai maliya, pUziyar
  uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
  5
  mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
  n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
  azutanai uRaiyum am mA arivai!
  payam kezu palavin kollik kuTa varaip
  pUtam puNartta putitu iyal pAvai
  10
  viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
  Ay n'alam uLLi varin, emakku
  Emam Akum, malaimutal ARE.
  iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

  321. mullai
  cen' n'ilap puRavin pun mayirp puruvai
  pATu in teL maNit tOTu talaippeyara,
  kAna mullaik kaya vAy alari
  pArppana makaLir cAraR puRattu aNiya,
  5
  kal cuTar cErum katir mAy mAlai,
  pullen vaRu manai n'Okki, mella
  varun'tumkollO, tirun'tuizai arivai?
  vallaik kaTavumati tErE; cenRika,
  kurun'tu aviz kuRumpoRai payiRRa,
  10
  perug kali mUtUr maram tOnRummE.
  vinai muRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:43:07(இந்திய நேரம்)