தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kuyil-kuyil

 • kuyil

  9. pAlai
  azivilar muyalum Arva mAkkaL
  vazipaTu teyvam kaN kaNTAagku,
  alamaral varuttam tIra, yAza n'in
  n'ala men paNait tOL eytinam; Akalin,
  5
  porip pUm punkin azaR takai oN muRi
  cuNagku aNi vana mulai aNagku koLat timiri,
  n'izal kANtORum n'eTiya vaiki,
  maNal kANtORum vaNTal taii,
  varun'tAtu Ekumati-vAl eyiRROyE!
  10
  mA n'anai kozuti makiz kuyil Alum
  n'aRun' taN pozila, kAnam;
  kuRum pal Ura, yAm cellum ARE.
  uTanpOkAn'inRa talaimakan talaimakaTku uraittatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  97. mullai
  azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
  evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
  pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
  tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
  5
  ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
  tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
  pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
  vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
  taNTalai uzavar tani maTa makaLE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

  118. pAlai
  aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
  taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
  cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
  pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
  5
  'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
  iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
  Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
  tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
  vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
  10
  putu malar teruvutoRu n'uvalum
  n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  157. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
  perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
  pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
  yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
  5
  iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
  n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
  kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
  kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
  am pUn' tAtu ukkanna
  10
  n'uN pal titti mAayOLE.
  poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

  224. pAlai
  anpinar, mannum periyar; atantalai,
  'pinpani amaiyam varum' ena, munpanik
  kozun'tu mun'tuRIik kuravu arumpinavE;
  'puNarn'tIr puNarminO' enna, iNarmicaic
  5
  ceg kaN irug kuyil etir kural payiRRum
  inpa vEnilum van'tanRu; n'amvayin
  'piriyalam' enRu, teLittOr tEettu,
  ini evan mozikO, yAnE-kayan aRak
  kaN azin'tu ulaRiya pal mara n'eTu n'eRi
  10
  vil mUcu kavalai vilagkiya
  vem munai aruj curam munniyOrkkE?
  tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL peyarttum col kaTAvappaTTu,'aRivilAtEm ennai colliyum, piriyAr AkArO?' enRu colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  243. pAlai
  tEm paTu cilampil teL aRal tazIiya
  tuRukal ayala tU maNal aTaikarai,
  alagku cinai potuLiya n'aRu vaTi mAattup
  potumputORu alkum pUg kaN irug kuyil,
  5
  'kavaRu peyarttanna n'illA vAzkkai iTTu
  akaRal Ompumin, aRivuTaiyIr!' ena,
  kaiyaRat tuRappOrk kazaRuva pOla,
  mey uRa irun'tu mEvara n'uvala,
  innAtu Akiya kAlai, poruLvayiR
  10
  piriyal ATavarkku iyalpu enin,
  aritu manRamma, aRattinum poruLE?
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.-kAmakkaNip pacalaiyAr

  246. pAlai
  iTUu UgkaN iniya paTUum;
  n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
  manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
  vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
  5
  uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
  ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
  varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
  pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
  in icai vAnam iragkum; avar,
  10
  'varutum' enRa paruvamO ituvE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:47:44(இந்திய நேரம்)