தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CeNpakam (pittikam, Pittikai)-ceNpakam (pittikam, Pittikai)

 • ceNpakam (pittikam, pittikai)

  97. mullai
  azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
  evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
  pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
  tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
  5
  ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
  tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
  pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
  vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
  taNTalai uzavar tani maTa makaLE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

  314. pAlai
  'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
  vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
  mArip pittikattu Ir itaz alari
  n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
  5
  kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
  karug kaN vem mulai jemugkap pullik
  kazivatAka, kagkul' enRu
  tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
  n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
  10
  alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
  pun puRA vIz peTaip payirum
  enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:37:58(இந்திய நேரம்)