தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VALai-vALai

 • vALai

  310. marutam
  viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
  uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
  vALai piRazum UraRku, n'ALai
  5
  makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
  tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
  uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
  collalaikollO n'IyE-vallai,
  kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
  10
  vaL uyirt taNNumai pOla,
  uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?
  vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar

  340. marutam
  pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
  kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
  paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
  kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
  5
  aLLal am kazani uLvAy OTi,
  pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
  cej cAl uzavar kOl puTai matari,
  paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
  vANan ciRukuTi anna, en
  10
  kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!
  parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

  390. marutam
  vALai vALin piRaza, n'ALum
  poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
  kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
  vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
  5
  aitu akal alkul aNi peRat taii,
  vizavin celIiyar vENTummannO;
  yANar Uran kANun'an Ayin,
  varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
  varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
  10
  varai vEy puraiyum n'al tOL
  aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.
  pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr

  400. marutam
  vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
  n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
  arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
  iruj cuval vALai piRazum Ura!
  5
  n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
  innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
  kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
  10
  keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.
  parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:50:07(இந்திய நேரம்)