தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KonRai-konRai

 • konRai

  46. pAlai
  vaikaltORum inpamum iLamaiyum
  ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
  kANIr enRalO aritE; atu n'ani
  pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
  5
  pUN aNi Akam pulampa, pANar
  ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
  paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
  vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
  evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
  10
  n'an vAy allA vAzkkai
  mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

  141. pAlai
  iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
  mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
  pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
  n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
  5
  kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
  enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
  aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
  pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
  En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
  10
  vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
  aricil am taN aRal anna, ivaL
  viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

  296. pAlai
  en Avatukol? tOzi!-mannar
  vinai val yAnaip pukar mukattu aNin'ta
  pon cey OTaip punai n'alam kaTuppa,
  puzaR kAyk konRaik kOTu aNi koTi iNar
  5
  E kal mImicai mEtaka malarum,
  pirin'tOr iragkum arum peRal kAlaiyum,
  vinaiyE n'inain'ta uLLamoTu tunaiic
  celpa enpa, kAtalar:
  ozitum enpa n'Am, varun'tu paTar uzan'tE.
  tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL colliyatu.- kutirait taRiyanAr

  371. mullai
  kAyAg kunRattuk konRai pOla,
  mA malai viTar akam viLagka minni,
  mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
  viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
  5
  peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
  n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
  azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
  kuzal toTagkinarE kOvalar-
  tazagku kural urumin kagkulAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:29:51(இந்திய நேரம்)