தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vayalai-vayalai

 • vayalai

  179. pAlai
  il ezu vayalai IRRu A tinRena,
  pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
  av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
  mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
  5
  yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
  tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
  n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
  mai aNaR kALai poy pukalAka,
  aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
  10
  murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.
  manai maruTci

  305. pAlai
  vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
  mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
  kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
  tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
  5
  n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
  eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
  varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
  uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
  ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
  10
  vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.
  n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:34:54(இந்திய நேரம்)