தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Malaiyan-malaiyan

 • malaiyan

  77. kuRijci
  malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
  perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
  arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
  uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
  5
  cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
  cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
  oli veL aruvi oliyin tujcum
  URalaj cEric cIRUr, vallOn
  vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
  10
  akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
  titalai alkul, kuRumakaL
  kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.
  pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

  100. marutam
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
  mArik kokkin kUral anna
  kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
  tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
  5
  vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
  cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
  manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
  pal A n'eTu n'irai villin oyyum
  tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
  10
  pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
  maN Ar kaNNin atirum,
  n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.
  parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

  170. marutam
  maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
  vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
  piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
  vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
  5
  ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
  Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
  palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
  oru vERku OTiyAgku, n'am
  panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?
  tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:28:48(இந்திய நேரம்)