தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Erutu (pakaTu)-erutu (pakaTu)

 • erutu (pakaTu)

  125.kuRijci
  'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
  koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
  n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
  5
  n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
  varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
  n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
  n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
  vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
  10
  n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
  men tinai n'eTum pOr purimAr
  tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.
  varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  290. marutam
  vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
  kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
  Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
  toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
  5
  koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
  n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
  'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
  taN kamaz putu malar Utum
  vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.
  parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  315. n'eytal
  INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
  pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
  mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
  n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
  5
  pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
  n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
  jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
  muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
  vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
  10
  tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
  jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
  malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.
  talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

  340. marutam
  pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
  kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
  paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
  kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
  5
  aLLal am kazani uLvAy OTi,
  pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
  cej cAl uzavar kOl puTai matari,
  paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
  vANan ciRukuTi anna, en
  10
  kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!
  parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:43:35(இந்திய நேரம்)