தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ori

 • Ori

  6. kuRijci
  n'Ir vaLar AmpaR tUmpuTaittiraL kAl
  n'Ar urittanna matan il mAmai,
  kuvaLai anna En'tu ezil mazaik kaN,
  titalai alkul, perun' tOL, kuRumakaTku
  5
  eytac cenRu ceppun'arp peRinE,
  'ivar yAr?' enkuvaL allaL; munAatu,
  attak kumizin koTu mUkku viLai kani
  eRi maTa mARku valci Akum
  val vil Ori kAnam n'ARi,
  10
  irum pal olivarum kUn'tal
  perum pEtuRuvaL, yAm van'tanam enavE.
  iravukkuRippARpaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tann'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

  52. pAlai
  mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
  tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
  maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
  cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
  5
  vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
  n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
  pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
  anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
  mazavar peru makan mA vaL Ori
  10
  kai vaLam iyaivatu Ayinum,
  aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.
  talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr

  265. kuRijci
  iRuku punam mEyn'ta aRu kOTTu muRRal
  aLLal ATiya puLLi varik kalai
  vILai ampin villOr perumakan,
  pUn' tOL yAppin mijili, kAkkum
  5
  pArattu anna-Ara mArpin
  ciRu kOR cenni ArERRanna-
  mAri vaN makiz Ori kollik
  kali mayil kalAvattu anna, ivaL
  oli men kUn'tal n'am vayinAnE.
  pinninRa talaimakan n'ejciRku uraittatu.- paraNar

  320. marutam
  'vizavum mUzttanRu; muzavum tUgkinRu;
  evan kuRittanaLkol?' enRi Ayin-
  tazai aNin'tu alamarum alkul, teruvin,
  iLaiyOL iRan'ta anaittaRku, paza viRal
  5
  Orik konRa oru perun' teruvil,
  kAri pukka n'ErAr pulampOl,
  kallenRanRAl, UrE; ataRkoNTu,
  kAval ceRiya mATTi, AytoTi
  ezil mA mEni makaLir
  10
  vizumAn'tanar, tam kozun'araik kAttE.
  parattai tanakkup pAgkAyinAr kETpa, n'erugkic colliyatu.-kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:26:05(இந்திய நேரம்)