தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

JAzal-jAzal

 • jAzal

  74. n'eytal
  vaTik katir tiritta val jANperu valai
  iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
  n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
  ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
  5
  ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
  'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
  putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
  koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
  veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
  10
  kaNTal vEliya Ur, 'avan
  peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
  talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

  96. n'eytal
  'ituvE, n'aRu vI jAzal mA malartAay,
  punnai tatain'ta veN maNal oru ciRai,
  putuvatu puNarn'ta pozilE; utuvE,
  pommaR paTu tirai n'ammOTu ATi,
  5
  puRam tAzpu iruLiya piRagkukural aimpAl
  tuvarinar aruLiya tuRaiyE; atuvE,
  koTug kazi n'ivan'ta n'eTug kAl n'eytal
  am pakai n'eRit tazai aNi peRat taii,
  tamiyar cenRa kAnal' enRu Agku
  10
  uLLutORu uLLutORu uruki,
  paiip paiyap pacan'tanai pacappE.
  ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAy varaivu kaTAyatu.-kOkkuLamuRRanAr

  106. n'eytal
  aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
  eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
  ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
  acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
  5
  uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
  maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
  jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
  muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
  aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?
  paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

  167. n'eytal
  karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
  virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
  vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
  paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
  5
  taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
  payan teri panuvaR pai tIr pANa!
  n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
  putu vI jAzaloTu punnai tAam
  maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
  10
  iRai Er el vaLaik kuRumakaL
  piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
  tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

  191. n'eytal
  'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
  n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
  vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
  oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
  5
  kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
  elli van'tanRO tEr?' enac colli,
  alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
  en n'OkkinaLE annai; n'ALai
  maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
  10
  aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
  n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
  vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

  267. n'eytal
  'n'occi mA arumpu anna kaNNa
  ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
  ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
  uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
  5
  maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
  tannoTu puNartta in amar kAnal,
  taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
  vArEnman yAn, van'tanen teyya;
  ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
  10
  ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
  'ivai makan' ennA aLavai,
  vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.
  tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:38:05(இந்திய நேரம்)