தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'Ay (cen'n'Ay, Jamali)-n'Ay (cen'n'Ay, Jamali)

 • n'Ay (cen'n'Ay, jamali)

  43. pAlai
  tukil virittanna veyil avir uruppin
  enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
  Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
  Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
  5
  aruj curam celvOrkku valci Akum
  vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
  meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
  ajcal enRa iRai kaiviTTena,
  paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
  10
  kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
  Or eyin mannan pOla,
  azivu van'tanRAl, ozital kETTE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

  82. kuRijci
  n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
  vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
  en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
  muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
  5
  uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
  pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
  cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
  veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
  10
  kOL n'Ay koNTa koLLaik
  kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.
  tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

  103. pAlai
  onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
  ciRiyilai vEmpin periya konRu,
  kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
  kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
  5
  pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
  paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
  mAyA vETTam pOkiya kaNavan
  poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
  virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
  10
  ALvinaikku akalvAm eninum,
  mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.
  poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

  276. kuRijci
  'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
  kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
  vayavar makaLir' enRiAyin,
  kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
  5
  cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
  kAna majjai kaTci cEkkum
  kal akattatu em UrE; cellAtu
  cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
  vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
  10
  vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.
  pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

  285. kuRijci
  aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
  iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
  van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
  uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
  5
  manaivAy jamali orugku puTai ATa,
  vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
  n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
  kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
  n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
  10
  ayalOr ampalin akalAn,
  pakalin varUum, eRi punattAnE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:45:01(இந்திய நேரம்)