தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KUkai-kUkai

 • kUkai

  83. kuRijci
  em Ur vAyil uNtuRait taTaiiya
  kaTavuL mutu marattu, uTan uRai pazakiya,
  tEyA vaLai vAy, teN kaN, kUr ukir,
  vAyp paRai acAam, vali mun'tu kUkai!
  5
  mai Un terin'ta n'ey veN puzukkal,
  eli vAn cUTToTu, maliyap pENutum;
  ejcAk koLkai em kAtalar varal n'acaiit
  tujcAtu alamaru pozutin,
  ajcu varak kaTug kural payiRRAtImE.
  iravukkuRi van'ta talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi colliyatu.-perun'tEvanAr

  218. n'eytal
  jAyiRu jAnRu katir mazugkinRE;
  elliyum, pU vI koTiyin pulampu aTain'tanRE;
  vAvalum vayintoRum paRakkum; cEvalum
  n'akai vAyk koLIi n'akutoRum viLikkum;
  5
  AyAk kAtaloTu atarp paTat teLittOr
  kURiya paruvam kazin'tanRu; pAriya
  parArai vEmpin paTu cinai irun'ta
  kurAaR kUkaiyum irAa icaikkum;
  AnA n'Oy aTa varun'ti, innum
  10
  tamiyEn kETkuven kollO,
  pariyaraip peNNai anRiR kuralE?
  varaiviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.kiTagkil - kAvitik kIragkaNNanAr

  319. n'eytal
  Otamum oli OvinRE; Utaiyum
  tAtu uLar kAnal tavvenRanRE;
  maNal mali mUtUr akal n'eTun' teruvil,
  kUkaic cEval kurAlOTu ERi,
  5
  Ar iruj catukkattu ajcuvarak kuzaRum,
  aNagku kAl kiLarum, mayagku iruL n'aTu n'AL;
  pAvai anna palar Ay vanappin,
  taTa men paNait tOL, maTam miku kuRumakaL
  cuNagku aNi vana mulai muyagkal uLLi,
  10
  mIn kaN tujcum pozutum,
  yAn kaN tujcEn; yAtukol n'ilaiyE?
  kAppu mikutikkaN ARRAnAkiya talaimakan, talaimakaLai n'inain'tu tannuLLE colli yatu.- vinaittozil cOkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:48:06(இந்திய நேரம்)