தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

271-280

 • 271-280

  271. pAlai
  irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
  pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
  cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
  cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
  5
  cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
  vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
  vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
  kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
  cey pOz veTTiya poytal Ayam,
  10
  mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
  mA irun' tAzi kavippa,
  tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.
  manai maruNTu colliyatu.

  272. n'eytal
  kaTal am kAkkaic cev vAyc cEval,
  paTiva makaLir koTi koytu azitta
  pommal aTumpin veN maNal oru ciRai,
  kaTuj cUl vatin'ta kAmar pETaikku,
  5
  iruj cERRu ayirai tEriya, teN kazip
  pUuTaik kuTTam tuzavum tuRaivan
  n'alkAmaiyin, n'acai pazutAka,
  perug kaiyaRRa en ciRumai, palar vAy
  ampal mUtUr alarn'tu,
  10
  n'Oy AkinRu; atu n'Oyinum peritE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka ARRALAya talaimakaL colliyatu; tOzi talaimakaLukkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am.-mukkal AcAn n'alveLLaiyAr

  273. kuRijci
  iHtu evankollO- tOzi!-mey paran'tu
  evvam kUrn'ta EmuRu tuyaram
  vemmaiyin tAn varuttuRIi, n'am vayin
  aRiyAtu ayarn'ta annaikku, 'veRi' ena,
  5
  vElan uraikkum enpa: Akalin,
  vaNNam mikun'ta aNNal yAnai
  n'Ir koL n'eTuj cunai amain'tu, vArn'tu uRain'tu, en
  kaN pOl n'Ilam taN kamaz ciRakkum
  kunRa n'ATanai uLLutoRum,
  10
  n'ejcu n'aTukkuRUum, avan paNpu taru paTarE?
  tOzi talaimakanatu varavu uNarn'tu talaimakaTku uraippALAy, 'n'in vERupATu tAykkup pulanAka, avaL vElanaik kUvi veRi ayarum' enpatu paTac colliyatu.-maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

  274. pAlai
  n'eTu vAn minni, kuRun' tuLi talaii,
  paTu mazai pozin'ta pakuvAyk kunRattu,
  uzai paTu mAn piNai tINTalin, izai makaL
  pon cey kAcin, oN pazam tAam
  5
  kumiz talaimayagkiya kuRum pal attam,
  'emmoTu varutiyO, pommal Oti?' enak
  kURinRum uTaiyarO maRRE-vERupaTTu
  irum puli vazagkum cOlai,
  perug kal vaippin curan iRan'tOrE?
  tOzi paruvam mARupaTTatu.-kAvan mullaip pUtanAr

  275. n'eytal
  cen'n'el arin'ar kUr vAT puNNuRak
  kANAr mutaloTu pOn'tena, pUvE
  paTaiyoTum katiroTum mayagkiya paTukkait
  tannuRu vizumam aRiyA, menmela,
  5
  teRu katir in tuyil pacu vAy tiRakkum
  pEtai n'eytaR peru n'Irc cErppataRku
  yAn n'inain'tu iragkEnAka, n'Oy ikan'tu,
  aRanilALan pukaza, eR
  peRinum, vallEnman-tOzi!-yAnE.
  ciRaippuRamAkat talaimakanatu varavuNarn'tu vaRpuRuppa, vanpuRai etirmozin'tatu.-ammUvanAr

  276. kuRijci
  'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
  kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
  vayavar makaLir' enRiAyin,
  kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
  5
  cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
  kAna majjai kaTci cEkkum
  kal akattatu em UrE; cellAtu
  cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
  vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
  10
  vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.
  pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

  277. pAlai
  koTiyai; vAzi-tumpi!- in' n'Oy
  paTukatil amma, yAn n'inakku uraittena;
  meyyE karumai anRiyum, cevvan
  aRivum karitO-aRanilOy!-n'inakkE?
  5
  manai uRak kAkkum mAN perug kiTakkai
  n'uN muL vElit tAtoTu potuLiya
  tARu paTu pIram Uti, vERupaTa
  n'ARRam inmaiyin, pacalai UtAy:
  ciRu kuRum paRavaikku OTi, viraivuTan
  10
  n'ejcu n'ekiz ceytatan payanO? anpu ilar,
  vem malai aruj curam iRan'tOrkku
  en n'ilai uraiyAy, cenRu, avaN varavE.
  paTTa pinRai varaiyAtu, kizavOn n'eTTiTaik kazin'tu poruLvayiR piriya,ARRaLAkiya talaimakaL tumpikkuc colliyatu.-tumpi cEr kIranAr

  278. n'eytal
  paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
  aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
  ponnin anna tAtu paTu pal malar
  cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
  5
  n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
  ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
  kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
  kuLampinum cEyiRA oTugkina;
  kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.
  tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

  279. pAlai
  vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
  tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
  vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
  n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
  5
  n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
  poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
  pacip piTi utaitta Omaic cev varai
  veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
  atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
  10
  cilampu kazIiya celvam
  piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

  280. marutam
  'kokkinukku ozin'ta tIm pazam, kokkin
  kUmpu n'ilai anna mukaiya Ampal
  tUgku n'Irk kuTTattu, tuTumena vIzum
  taN tuRai Uran taNTAp parattamai
  5
  pulavAy' enRi-tOzi!-pulavEn-
  pazana yAmaip pAcaTaip puRattu,
  kazani kAvalar curi n'an'tu uTaikkum,
  tonRu mutir vELir, kunRUr anna en
  n'al manai n'ani virun'tu ayarum
  10
  kaitUvu inmaiyin eytAmARE.
  vAyil vENTic cenRa tOzikkut talaimakaL maRuttu mozin'tatu; talaimakanai ERRukkoNTu vazipaTTALaip pukazn'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.- paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:11(இந்திய நேரம்)