தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

181-190

 • 181-190

  181
  manRa viLavin manai vIz veLLil,
  karug kaN eyiRRi kAtal makanoTu,
  kAna irum piTik kanRu talaik koLLum
  perug kuRumpu uTutta van pula irukkai,
  5
  pulAa ampin, pOr arug kaTi miLai,
  valAarOnE, vAy vAL paNNan;
  uNNA vaRug kaTumpu uytal vENTin,
  innE cenmati, n'IyE cenRu, avan
  pakaip pulam paTarAaLavai, n'in
  10
  pacip pakaip paricil kATTinai koLaRkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vallAr kizAn paNNanaic cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun'tumpiyAr pATiyatu.

  182
  uNTAl amma, iv ulakam in'tirar
  amiztam iyaivatuAyinum, 'initu' enat
  tamiyar uNTalum ilarE; munivu ilar;
  tujcalum ilar; piRar ajcuvatu ajci,
  5
  pukaz enin, uyirum koTukkuvar, pazi enin,
  ulakuTan peRinum, koLLalar; ayarvilar;
  anna mATci anaiyar Aki,
  tamakku ena muyalA n'On tAL,
  piRarkku ena muyalun'ar uNmaiyAnE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  kaTaluL mAyn'ta iLam peruvazuti pATTu.

  183
  uRRuzi utaviyum, uRu poruL koTuttum,
  piRRai n'ilai muniyAtu, kaRRal n'anRE;
  piRappu Oranna uTanvayiRRuLLum,
  ciRappin pAlAl, tAyum manam tiriyum;
  5
  oru kuTip piRan'ta pallOruLLum,
  'mUttOn varuka' ennAtu, avaruL
  aRivuTaiyOn ARu aracum cellum;
  vERRumai terin'ta n'ARpAluLLum,
  kIzppAl oruvan kaRpin,
  10
  mERpAl oruvanum avankaN paTumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan Ariyap paTai kaTan'ta n'eTujceziyan pATTu.

  184
  kAy n'el aRuttuk kavaLam koLinE,
  mA n'iRaivu illatum, pal n'ATku Akum;
  n'URu ceRu Ayinum, tamittup pukku uNinE,
  vAy pukuvataninum kAl peritu keTukkum;
  5
  aRivuTai vEn'tan n'eRi aRin'tu koLinE,
  kOTi yAttu, n'ATu peritu n'an'tum;
  melliyan kizavan Aki, vaikalum
  varicai aRiyAk kallen cuRRamoTu,
  parivu tapa eTukkum piNTam n'accin,
  10
  yAnai pukka pulam pOla,
  tAnum uNNAn, ulakamum keTumE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan aRivuTai n'ampiyuzaic cenRa picirAn'taiyAr pATiyatu.

  185
  kAl pAr kOttu, jAlattu iyakkum
  kAvaR cAkATu kaippOn mANin,
  URu inRAki ARu initu paTumE;
  uyttal tERRAnAyin, vaikalum,
  5
  pakaik kUz aLLaR paTTu,
  mikap pal tI n'Oy talaittalait tarumE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  toNTaimAn iLan'tiraiyan pATTu.

  186
  n'ellum uyir anRE; n'Irum uyir anRE;
  mannan uyirttE malar talai ulakam:
  atanAl, yAn uyir enpatu aRikai
  vEl miku tAnai vEn'taRkuk kaTanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mOcikIranAr pATiyatu.

  187
  n'ATA konRO; kATA konRO;
  avalA konRO; micaiyA konRO;
  ev vazi n'allavar ATavar,
  av vazi n'allai; vAziya n'ilanE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  auvaiyAr pATiyatu.

  188
  paTaippup pala paTaittup palarOTu uNNum
  uTaip peruj celvar Ayinum, iTaip paTak
  kuRukuRu n'aTan'tu, ciRu kai n'ITTi,
  iTTum, toTTum, kavviyum, tuzan'tum,
  5
  n'eyyuTai aTicil mey paTa vitirttum,
  mayakkuRu makkaLai illOrkkup
  payak kuRai illai tAm vAzu n'ALE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan aRivuTai n'ampi pATTu.

  189
  teN kaTal vaLAkam potumai inRi
  veN kuTai n'izaRRiya orumaiyOrkkum,
  n'aTu n'AL yAmattum pakalum tujcAn
  kaTu mAp pArkkum kallA oruvaRkum,
  5
  uNpatu n'Azi; uTuppavai iraNTE;
  piRavum ellAm Or okkumE;
  celvattup payanE Ital;
  tuyppEm eninE, tappun'a palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

  190
  viLai patac cIRiTam n'Okki, vaLai katir
  valci koNTu, aLai malka vaikkum
  eli muyanRanaiyar Aki, uLLa tam
  vaLan valiyuRukkum uLam ilALaroTu
  5
  iyain'ta kENmai illAkiyarO!
  kaTug kaN kEzal iTam paTa vIzn'tena,
  anRu avaN uNNAtAki, vazi n'AL,
  peru malai viTarakam pulampa, vETTu ezun'tu,
  irug kaLiRRu oruttal n'al valam paTukkum
  10
  puli pacittanna melivu il uLLattu
  uranuTaiyALar kENmaiyoTu
  iyain'ta vaikal uLa AkiyarO!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alluruttiran pATTu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:14:06(இந்திய நேரம்)