தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAN PATTu-pAN PATTu

 • pAN pATTu

  260
  vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
  viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
  taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
  uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
  5
  kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
  paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
  'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
  pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
  puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
  10
  evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
  kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
  mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
  n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
  viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
  15
  venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
  vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
  vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
  kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
  n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
  20
  uri kaLai aravam mAna, tAnE
  aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
  kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
  kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
  ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
  25
  uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
  maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
  iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
  paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
  ......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

  284
  'varukatil vallE; varukatil val' ena,
  vEn'tu viTu vizut tUtu Agku Agku icaippa,
  n'Ulari mAlai cUTi, kAlin,
  tamiyan van'ta mUtilALan
  5
  aruj camam tAgki, mun n'inRu eRin'ta
  oru kai irum piNattu eyiRu miRaiyAkat
  tirin'ta vAy vAL tiruttA,
  tanakku irin'tAnaip peyar puRam n'akumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  OrampOkiyAr pATiyatu.

  311
  kaLarp paTu kUval tONTi, n'ALum,
  pulaitti kazIiya tU veL aRuvai.
  tAtu eru maRukin mAcuNa irun'tu,
  palar kuRai ceyta malar tAr aNNaRku
  5
  oruvarum illai mAtO, ceruvattu;
  ciRappuTaic ceg kaN pukaiya, Or
  tOl koNTu maRaikkum cAlpu uTaiyOnE.
  tiNai atu; tuRai pANpATTu.
  auvaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:13:06(இந்திய நேரம்)