தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VAnampATi (tuLin'acaippuL)-vAnampATi (tuLin'acaippuL)

 • vAnampATi (tuLin'acaippuL)

  198
  'aruvi tAzn'ta peru varai pOla
  AramoTu polin'ta mArpil taNTA,
  kaTavuL cAnRa kaRpin, cEyizai
  maTavOL payan'ta maNi maruL av vAyk
  5
  kiNkiNip putalvar polika!' enRu Etti,
  tiN tEr aNNal n'iR pArATTi,
  kAtal perumaiyin kanavinum araRRum en
  kAmar n'ejcam EmAn'tu uvappa,
  Al amar kaTavuL anna n'in celvam,
  10
  vEl kezu kurucil! kaNTEn; Atalin,
  viTuttanen; vAzka, n'in kaNNi! toTutta
  taN tamiz varaippakam koNTi Aka,
  panittuk kUTTu uNNum taNippu arug kaTun' tiRal
  n'in Oranna n'in putalvar, enRum,
  15
  onnAr vATa arug kalam tan'tu, n'um
  ponnuTai n'eTu n'akar n'iRaiya vaitta n'in
  munnOr pOlka, ivar perug kaNNOTTam!
  yANTum n'ALum peruki, INTu tiraip
  perug kaTal n'Irinum, ak kaTal maNalinum,
  20
  n'INTu uyar vAnattu uRaiyinum, n'anRum,
  ivar peRum putalvark kANtoRum, n'Iyum,
  pukanRa celvamoTu pukaz initu viLagki,
  n'ITu vAziya! n'eTun'takai! yAnum
  kEL il cEey n'ATTin, en'n'ALum,
  25
  tuLi n'acaip puLLin n'in aLi n'acaikku iragki, n'in
  aTi n'izal pazakiya aTiyuRai;
  kaTumAn mARa! maRavAtImE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:39:43(இந்திய நேரம்)