தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MuLLam PanRi (muLavu)-muLLam PanRi (muLavu)

 • muLLam panRi (muLavu)

  325
  kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
  vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
  kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
  cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
  5
  muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
  muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
  uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
  cIRil munRil kURuceytiTumAr,
  koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
  10
  maRukuTan kamazum matukai manRattu,
  alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
  kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
  aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
  vEn'tu talaivarinum tAgkum,
  15
  tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  374
  kAnal mEyn'tu viyan pulattu alkum
  pulvAy iralai n'eRRi anna,
  polam ilagku cenniya pARu mayir aviyat
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  5
  manRap palavin mAl varai porun'ti, en
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  irug kalai Orppa icaii, kANvara,
  karug kOl kuRijci aTukkam pATa,
  pulip pal tAlip pun talaic ciRAar
  10
  mAn kaN makaLir, kAn tEr akanRu uvA
  cilaippAR paTTa muLavumAn kozug kuRai,
  viTar mukai aTukkattuc cinai mutir cAn'tam,
  pukar muka vEzattu maruppoTu, mUnRum,
  irug kEz vayap puli vari ataL kuvaii,
  15
  virun'tu iRai n'alkum n'ATan, em kOn,
  kazal toTi Aay aNTiran pOla,
  vaNmaiyum uTaiyaiyO? jAyiRu!
  kon viLagkutiyAl vicumpinAnE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pUvai n'ilai.
  Ay aNTiranai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:35:47(இந்திய நேரம்)