தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaTai N'ilaiviTai-kaTai N'ilaiviTai

 • kaTai n'ilaiviTai

  397
  veLLiyum iru vicumpu Ertarum; puLLum
  uyar cinaik kuTampaik kural tORRinavE;
  poykaiyum pOtu kaN vizittana; paipayac
  cuTarum curugkinRu, oLiyE; pATu ezun'tu
  5
  iragkural muracamoTu valampuri Arppa,
  iravup puRagkaNTa kAlait tOnRi,
  eHku iruL akaRRum Emap pAcaRai,
  vaikaRai aravam kELiyar! 'pala kOL
  cey tAr mArpa! ezumati tuyil' ena,
  10
  teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  n'eTug kaTait tOnRiyEnE; atu n'ayan'tu,
  'uLLi van'ta paricilan ivan' ena,
  n'eyyuRap poritta kuyyuTai n'eTuj cUTu,
  maNik kalan n'iRain'ta maNam n'ARu tERal,
  15
  pAmpu urittanna vAn pUg kaligkamoTu,
  mAri anna vaNmaiyin corin'tu,
  vEnil anna en veppu n'Igka,
  arug kalam n'alkiyOnE; enRum,
  ceRuvil pUtta cEyitazt tAmarai,
  20
  aRu tozil an'taNar aRam purin'tu eTutta
  tIyoTu viLagkum n'ATan, vAy vAL
  valam paTu tIvin polam pUN vaLavan;
  eRi tiraip perug kaTal iRutikkaN celinum,
  teRu katirk kanali ten ticait tOnRinum,
  25
  'en?' enRu ajcalam, yAmE; ven vEl
  aruj camam kaTakkum ARRal avan
  tirun'tu kazal n'On tAL taN n'izalEmE.
  tiNai atu; tuRai paricilviTai; kaTain'ilai viTaiyum Am.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai erukkATTUrt tAyagkaNNanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:09:22(இந்திய நேரம்)