தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kayal-kayal

 • kayal

  195
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  kayal muL anna n'arai mutir tirai kavuL,
  payan il mUppin, pal cAnRIrE!
  kaNiccik kUrm paTaik kaTun' tiRal oruvan
  5
  piNikkum kAlai, iragkuvir mAtO;
  n'allatu ceytal ARRIr Ayinum,
  allatu ceytal Ompumin; atutAn
  ellArum uvappatu; anRiyum,
  n'al ARRup paTUum n'eRiyummAr atuvE.
  tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
  n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

  249
  katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
  kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
  erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
  arik kural taTAriyin yAmai miLira,
  5
  panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
  uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
  akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
  pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
  oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
  10
  aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
  uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
  n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
  azutal AnAk kaNNaL,
  mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

  354
  araicu talaivarinum aTagkal AnA
  n'irai kAz eHkam n'Irin mUzkap
  puraiyOr cErn'tena, tan'taiyum peyarkkum;
  vayal amar kazani vAyil poykai,
  5
  kayal Ar n'Arai ukaitta vALai
  punalATu makaLir vaLa manai oyyum
  Ur kavin izappavum varuvatu kollO
  cuNagku aNin'tu eziliya aNan'tu En'tu iLa mulai,
  vIgku iRaip paNait tOL, maTan'tai
  10
  mAn piNai anna makiz maTa n'OkkE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:40:33(இந்திய நேரம்)