தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ANil-aNil

 • aNil

  246
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  'celka' enac collAtu, 'ozika' ena vilakkum,
  pollAc cUzccip pal cAnRIrE!
  aNil varik koTug kAy vAL pOzn'tiTTa
  5
  kAz pOl n'al viLar n'aRu n'ey tINTAtu,
  aTai iTaik kiTan'ta kai pizi piNTam,
  veL eL cAn'toTu, puLip peytu aTTa
  vELai ven'tai, valci Aka,
  paral pey paLLip pAy inRu vatiyum
  10
  uyaval peNTirEm allEm mAtO;
  perug kATTup paNNiya karug kOTTu Imam
  n'umakku aritAkuka tilla; emakku em
  perun' tOL kaNavan mAyn'tena, arumpu aRa
  vaL itaz avizn'ta tAmarai
  15
  n'aL irum poykaiyum tIyum OraRRE!
  tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
  pUta pANTiyan tEvi perugkOppeNTu tIp pAyvAL colliyatu.

  307
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  kunRattu anna kaLiRRoTu paTTOn;
  vampalan pOlat tOnRum; utukkAN;
  vEnal vari aNil vAlattu anna,
  5
  kAna Ukin kazanRu uku mutu vI
  ariyal vAn kuzal curiyal tagka,
  n'Irum pullum IyAtu, umaNar
  yArum il oru ciRai muTattoTu tuRan'ta
  vAzA vAn pakaTu Eyppa, teRuvar
  10
  pEr uyir koLLum mAtO; atu kaNTu,
  vej cina yAnai vEn'tanum, 'ik kaLattu,
  ejcalin ciRan'tatu piRitu onRu il' ena,
  paN koLaRku arumai n'Okki,
  n'ejcu aRa vIzn'ta puraimaiyOnE.
  tiNai tumpai; tuRai kaLiRRuTanilai.
  ........................................................................

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:32:20(இந்திய நேரம்)