தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PUz-pUz

 • pUz

  214
  'ceykuvamkollO, n'alvinai?' enavE
  aiyam aRAar, kacaTu INTu kATci
  n'IgkA n'ejcattut tuNivu illOrE;
  yAnai vETTuvan yAnaiyum peRumE;
  5
  kuRumpUz vETTuvan vaRug kaiyum varumE:
  atanAl, uyarn'ta vETTattu uyarn'ticinOrkku,
  ceyvinai marugkin eytal uNTu enin,
  toyyA ulakattu n'ukarcciyum kUTum;
  toyyA ulakattu n'ukarcci il enin,
  10
  mARip piRappin inmaiyum kUTum;
  mARip piRavAr Ayinum, imayattuk
  kOTu uyarn'tanna tam icai n'aTTu,
  tItu il yAkkaiyoTu mAytal tavat talaiyE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avan vaTakkirun'tAn coRRatu.

  321
  poRip puRap pUzin pOr val cEval
  mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
  cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
  vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
  5
  kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
  kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
  van pula vaippinatuvE cenRu
  tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
  vAL vaTu viLagkiya cennic
  10
  ceru veg kurucil Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  384
  menpAlAn uTan aNaii,
  vajcik kOTTu uRagku n'Arai
  aRaik karumpin pU arun'tum;
  vanpAlAn karug kAl varakin
  5
  ......................................................................................
  am kaN kuRu muyala veruva, ayala
  karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
  vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
  irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
  10
  ................................................kiNaiyEm, peruma!
  n'el ennA, pon ennA,
  kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
  .....................manai ennA, avai palavum
  yAn taNTavum, tAn taNTAn,
  15
  n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
  maN n'ANap pukaz vETTu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
  puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
  annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
  20
  yANTu n'iRka veLLi, mANTa
  uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
  tinRa n'aN pal Un tONTavum,
  van'ta vaikal allatu,
  cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:39:19(இந்திய நேரம்)