தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAcippayaRu (paimpayaRu)-pAcippayaRu (paimpayaRu)

 • pAcippayaRu (paimpayaRu)

  297
  peru n'Ir mEval taNNaTai erumai
  iru maruppu uRazum n'eTu mAN n'eRRin
  paim payaRu utirtta kOtin kOl aNai,
  kanRuTai marai At tujcum cIRUrk
  5
  kOL ivaN vENTEm, puravE; n'Ar ari
  n'anai mutir cATi n'aRavin vAztti,
  tuRai n'ani kezIik kampuL Inum
  taNNaTai peRutalum urittE vain' n'uti
  n'eTu vEl pAyn'ta mArpin,
  10
  maTal van pOn'taiyin, n'iRkumOrkkE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  ...........................................................................

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:29:52(இந்திய நேரம்)