தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eTumozi-n'eTumozi

 • n'eTumozi

  54
  em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
  uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
  cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
  em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
  5
  iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
  vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
  AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
  kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
  n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
  10
  pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
  mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
  ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
  puli tujcu viyan pulattaRRE
  vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

  298
  emakkE kalagkal tarumE; tAnE
  tERal uNNum mannE; n'anRum
  innAn manRa vEn'tE, iniyE
  n'ErAr Ar eyil muRRi,
  5
  vAy maTittu uraRi, 'n'I mun'tu' ennAnE.
  tiNai karan'tai; tuRai n'eTumozi.
  AliyAr pATiyatu.

  376
  vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
  pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
  ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
  citAar vaLpin en teTAri tazIi,
  5
  pANar Arum aLavai, yAn tan
  yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
  imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
  kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
  paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
  10
  tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
  n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
  'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
  n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
  aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
  15
  n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
  iravinAnE, IttOn en'tai;
  anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
  irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
  uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
  20
  n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
  oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
  jAgkar n'eTumozi payiRRi,
  tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:12:11(இந்திய நேரம்)