தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAtiri-pAtiri

 • pAtiri

  70
  tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
  'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
  n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
  iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
  5
  vinaval AnA mutu vAy iravala!
  taiit tigkaL taN kayam pOla,
  koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
  aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
  iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
  10
  kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
  n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
  ciRu veL Ampal jAgkar Utum
  kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
  pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
  15
  in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
  celvaiAyin, celvai Akuvai;
  viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
  talaippATu anRu, avan Ikai;
  n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  399
  aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
  toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
  kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
  Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
  5
  mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
  ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
  pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
  mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
  mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
  10
  azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
  pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
  kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
  kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
  cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
  15
  n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
  kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
  pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
  oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
  aRavar aRavan, maRavar maRavan,
  20
  maLLar maLLan, tollOr marukan,
  icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
  mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
  vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
  vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
  25
  alakin mAlai Arppa vaTTittu,
  kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
  'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
  pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
  onRu yAn peTTAaLavai, anRE
  30
  AnRu viTTanan attai, vicumpin
  mIn pUttanna uruvap pal n'irai
  UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
  izumena izitarum aruvi,
  vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.
  tiNai atu; tuRai paricil viTai.
  tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:27:45(இந்திய நேரம்)