தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PUnai (veruku, Verukku)-pUnai (veruku, Verukku)

 • pUnai (veruku, verukku)

  117
  maimmIn pukaiyinum, tUmam tOnRinum,
  ten ticai marugkin veLLi OTinum,
  vayalakam n'iRaiya, putal pU malara,
  manaittalai makavai InRa amark kaN
  5
  AmA n'eTu n'irai n'an pul Ara,
  kOol cemmaiyin cAnROr palki,
  peyal pizaippu aRiyAp punpulattatuvE
  piLLai verukin muL eyiRu puraiyap
  pAcilai mullai mukaikkum
  10
  Ay toTi arivaiyar tan'tai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  324
  verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
  puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
  veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
  ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
  5
  Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
  valAar valvil kulAvarak kOli,
  parutti vElik karuppai pArkkum
  pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
  kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
  10
  veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
  iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
  pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
  valam paTu tAnai vEn'tarkku
  ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlattUr kizAr pATiyatu.

  326
  Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
  iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
  uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
  ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
  5
  paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
  kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
  aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
  vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
  paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
  10
  vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
  yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
  varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
  aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
  aNNal yAnai aNin'ta
  15
  pon cey OTaip perum paricilanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:35:15(இந்திய நேரம்)