தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'elli-n'elli

 • n'elli

  91
  valam paTu vAyvAL En'ti, onnAr
  kaLam paTak kaTan'ta kazal toTit taTak kai,
  Ar kali n'aRavin, atiyar kOmAn!
  pOr aTu tiruvin polan' tAr ajci!
  5
  pAl purai piRai n'utal polin'ta cenni
  n'IlamaNi miTaRRu oruvan pOla
  mannuka peruma! n'IyE, tol n'ilaip
  peru malai viTarakattu aru micaik koNTa
  ciRiyilai n'ellit tIm kani kuRiyAtu,
  10
  Atal n'in akattu aTakki,
  cAtal n'Igka, emakku IttanaiyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  avanai avar n'ellip pazam peRRup pATiyatu.

  170
  marai pirittu uNTa n'elli vEli,
  paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
  el aTippaTutta kallAk kATci
  vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
  5
  izi piRappALan karug kai civappa,
  vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
  puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
  malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
  kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
  10
  ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
  oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
  n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
  paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
  n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
  15
  irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
  vicaittu eRi kUTamoTu porUum
  ulaik kal anna, vallALannE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
  avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  314
  manaikku viLakku Akiya vANutal kaNavan,
  munaikku varampu Akiya ven vEl n'eTun' takai,
  n'aTukal piRagkiya uval iTu paRan'talai,
  pun kAz n'elli van pulac cIRUrk
  5
  kuTiyum mannum tAnE; koTi eTuttu
  n'iRai azin'tu ezutaru tAnaikkuc
  ciRaiyum tAnE tan iRai vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aiyUr muTavanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:18:04(இந்திய நேரம்)