தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vajcinak KAjci-vajcinak KAjci

 • vajcinak kAjci

  71
  maTagkalin cinaii, maTagkA uLLattu,
  aTagkAt tAnai vEn'tar uTagku iyain'tu,
  ennoTu porutum enpa; avarai
  Ar amar alaRat tAkki, tEroTu
  5
  avarp puRagkANEn Ayin ciRan'ta
  pEr amar uNkaN ivaLinum pirika;
  aRan n'ilai tiriyA anpin avaiyattu,
  tiRan il oruvanai n'ATTi, muRai tirin'tu
  melikOl ceytEn Akuka; mali pukaz
  10
  vaiyai cUzn'ta vaLam kezu vaippin
  poyyA yANar maiyal kOmAn
  mAvanum, man eyil An'taiyum, urai cAl
  an'tuvaj cAttanum, Atan aziciyum,
  vej cina iyakkanum, uLappaTap piRarum,
  15
  kaN pOl n'aNpin kELiroTu kalan'ta
  in kaLi makiz n'akai izukki yAn onRO,
  manpatai kAkkum n'IL kuTic ciRan'ta
  ten pulam kAvalin orIi, piRar
  van pulam kAvalin mARi yAn piRakkE!
  tiNai kAjci; tuRai vajcinak kAjci.
  ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan pATTu.

  72
  'n'akutakkanarE, n'ATu mIkkURun'ar;
  iLaiyan ivan' ena uLaiyak kURi,
  'paTu maNi iraTTum pA aTip paNait tAL
  n'eTu n'al yAnaiyum, tErum, mAvum,
  5
  paTai amai maRavarum, uTaiyam yAm' enRu
  uRu tuppu ajcAtu, uTal cinam cerukki,
  ciRu col colliya cinam kezu vEn'tarai
  aruj camam citaiyat tAkki, muracamoTu
  orugku akappaTEen Ayin porun'tiya
  10
  en n'izal vAzn'ar cel n'izal kANAtu,
  'koTiyan em iRai' enak kaNNIr parappi,
  kuTi pazi tURRum kOlEn Akuka;
  Ogkiya ciRappin uyarn'ta kELvi
  mAgkuTi marutan talaivan Aka,
  15
  ulakamoTu n'ilaiiya palar pukaz ciRappin
  pulavar pATAtu varaika, en n'ilavarai;
  purappOr punkaN kUra,
  irappOrkku IyA inmai yAn uRavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyan pATTu.

  73
  mella van'tu, en n'al aTi porun'ti,
  'I' ena irakkuvar Ayin, cIruTai
  muracu kezu tAyattu aracO tajcam;
  in uyir Ayinum koTukkuven, in' n'ilattu;
  5
  ARRal uTaiyOr ARRal pORRAtu, en
  uLLam eLLiya maTavOn, teLLitin
  tujcu puli iTaRiya citaTan pOla,
  uyn'tanan peyartalO aritE; main'tuTaik
  kazai tin yAnaik kAl akappaTTa
  10
  van tiNi n'IL muLai pOla, cenRu, avaN
  varun'tap porEen Ayin, porun'tiya
  tItu il n'ejcattuk kAtal koLLAp
  pal irug kUn'tal makaLir
  ollA muyakkiTaik kuzaika, en tArE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLi pATTu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:15:39(இந்திய நேரம்)