தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kuruvi (kurIi, TUkkaNam Kuruvi)-kuruvi (kurIi, TUkkaNam Kuruvi)

 • kuruvi (kurIi, tUkkaNam kuruvi)

  19
  imiz kaTal vaLaiiya INTu akan kiTakkai,
  tamiz talaimayagkiya talaiyAlagkAnattu,
  man uyirp panmaiyum, kURRattu orumaiyum,
  n'innoTu tUkkiya ven vEl ceziya!
  5
  'irum puli vETTuvan poRi aRin'tu mATTiya
  perug kal aTArum pOnm' ena virumpi,
  muyagkinEn allanO, yAnE mayagkik
  kunRattu iRutta kurIi inam pOla,
  ampu cenRu iRutta arum puN yAnait
  10
  tUmpuTait taTak kai vAyoTu tumin'tu,
  n'Ajcil oppa, n'ilam micaip puraLa,
  eRin'tu kaLam paTutta En'tu vAL valattar
  en'taiyoTu kiTan'tOr, em pun talaip putalvar;
  'inna viRalum uLakol, n'amakku?' ena,
  15
  mUtil peNTir kacin'tu aza, n'ANi,
  kURRuk kaNNOTiya veruvaru paRan'talai,
  ezuvar n'al valam kaTan'tOy! n'in
  kazUu viLagku Aram kavaiiya mArpE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  225
  talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
  iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
  kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
  n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
  5
  vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
  'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
  cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
  10
  in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
  tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
  oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
  jAlag kAvalar kaTaittalai,
  kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

  318
  koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
  mayil am cAyal mAayOLoTu
  pacittanRu amma, perun'takai UrE
  manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
  5
  pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
  kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
  peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
  pun puRap peTaiyoTu vatiyum
  yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perug kunRUr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:38:32(இந்திய நேரம்)