தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Marutamaram (marutu)-marutamaram (marutu)

 • marutamaram (marutu)

  52
  aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
  muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
  Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
  tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
  5
  vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
  innA vem pOr iyal tEr vazuti!
  itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
  yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
  mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
  10
  vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
  peru n'al yANarin orIi, iniyE
  kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
  pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
  n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
  15
  vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
  kAna vAraNam Inum
  kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  243
  ini n'inain'tu irakkam AkinRu: tiNi maNal
  ceyvuRu pAvaikkuk koy pUt taii,
  taN kayam ATum makaLiroTu kai piNain'tu,
  tazuvuvazit tazIi, tUgkuvazit tUgki,
  5
  maRai enal aRiyA mAyam il AyamoTu
  uyar cinai marutat tuRai uRat tAzn'tu,
  n'Ir n'aNip paTi kOTu ERi, cIr mika,
  karaiyavar maruLa, tiraiakam pitira,
  n'eTu n'Irk kuTTattut tuTumenap pAyn'tu,
  10
  kuLittu maNal koNTa kallA iLamai
  aLitOtAnE! yANTu uNTu kollO
  toTit talai vizut taNTu UnRi, n'aTukkuRRu,
  irum iTai miTain'ta cila col
  peru mUtALarEm Akiya emakkE?
  tiNaiyum tuRaium avai.
  toTit talai vizuttaNTinAr pATiyatu.

  351
  paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
  koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
  paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
  kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
  5
  venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
  vaN kai eyinan vAkai anna
  ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
  en Avatukol tAnE teN n'Irp
  poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
  10
  tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
  kAmaru kAjcit tujcum
  EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:18:43(இந்திய நேரம்)