தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TApata N'ilai-tApata N'ilai

 • tApata n'ilai

  143
  'malai vAn koLka!' ena, uyar pali tUuy,
  'mAri AnRu, mazai mEkku uyarka!' enak
  kaTavuL pENiya kuRavar mAkkaL,
  peyal kaNmARiya uvakaiyar, cAral
  5
  punat tinai ayilum n'ATa! cinap pOrk
  kai vaL Ikaik kaTu mAn pEka!
  yArkol aLiyaLtAnE n'erun'al,
  curan uzan'tu varun'tiya okkal pacittena,
  kuNil pAy muracin iragkum aruvi
  10
  n'aLi iruj cilampin cIRUr AgkaN,
  vAyil tOnRi, vAztti n'inRu,
  n'innum n'in malaiyum pATa, innAtu
  ikutta kaNNIr n'iRuttal cellAL,
  mulaiyakam n'anaippa, vimmi,
  15
  kuzal inaivatupOl azutanaL, peritE?
  tiNai perun'tiNai; tuRai kuRugkali; tApatan'ilaiyum Am.
  avanAl tuRakkappaTTa kaNNaki kAraNamAka avanaik kapilar pATiyatu.

  248
  aLiyatAmE, ciRu veL Ampal!
  iLaiyamAkat tazai AyinavE;
  iniyE, peru vaLak kozun'an mAyn'tena, pozutu maRuttu,
  innA vaikal uNNum
  5
  allip paTUum pul AyinavE.
  tiNai atu; tuRai tApata n'ilai.
  .......................... okkUr mAcAttanAr pATiyatu.

  249
  katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
  kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
  erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
  arik kural taTAriyin yAmai miLira,
  5
  panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
  uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
  akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
  pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
  oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
  10
  aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
  uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
  n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
  azutal AnAk kaNNaL,
  mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

  250
  kuy kural malin'ta kozun' tuvai aTicil
  iravalart taTutta vAyil, puravalar
  kaNNIrt taTutta taN n'aRum pan'tar,
  kUn'tal koytu, kuRun' toTi n'Ikki,
  5
  alli uNavin manaiviyoTu, iniyE
  pullenRanaiyAl vaLam kezu tiru n'akar!
  vAn cORu koNTu tIm pAl vENTum
  munittalaip putalvar tan'tai
  tanit talaip perug kATu munniya pinnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...................tAyagkaNNiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:11:03(இந்திய நேரம்)