தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAmarai (muLari)-tAmarai (muLari)

 • tAmarai (muLari)

  27
  cERRu vaLar tAmarai payan'ta, oN kEz,
  n'URRu itaz alarin n'irai kaNTanna,
  vERRumai illA vizut tiNaip piRan'tu,
  vIRRirun'tOrai eNNumkAlai,
  5
  uraiyum pATTum uTaiyOr cilarE;
  marai ilai pOla mAyn'ticinOr palarE;
  'pulavar pATum pukazuTaiyOr vicumpin
  valavan EvA vAna Urti
  eytupa enpa, tam cey vinai muTittu' enak
  10
  kETpal; en'tai! cETcenni! n'alagkiLLi!
  tEytal uNmaiyum, perukal uNmaiyum,
  mAytal uNmaiyum, piRattal uNmaiyum,
  aRiyAtOraiyum aRiyak kATTi,
  tigkaL puttEL tiritarum ulakattu,
  15
  vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
  varun'ti van'tOr marugku n'Okki,
  aruLa, vallai Akumati; aruL ilar
  koTAamai vallar Akuka;
  keTAata tuppin n'in pakai etirn'tOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai mutumozikkAjci.
  cOzan n'alagkiLLiyai uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  278
  'n'arampu ezun'tu ulaRiya n'irampA men tOL,
  muLari marugkin, mutiyOL ciRuvan
  paTai azin'tu, mARinan' enRu palar kURa,
  'maNTu amarkku uTain'tanan Ayin, uNTa en
  5
  mulai aRuttiTuven, yAn' enac cinaii,
  koNTa vALoTu paTu piNam peyarA,
  cegkaLam tuzavuvOL, citain'tu vERu Akiya
  paTu makan kiTakkai kANUu,
  InRa jAnRinum peritu uvan'tanaLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kAkkaipATiniyAr n'acceLLaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:23:00(இந்திய நேரம்)