தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ATu (maRi, MaTagkal)

 • ATu (maRi, maTagkal)

  197
  vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
  koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
  kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
  malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
  5
  urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
  ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
  maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
  veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
  emmAl viyakkappaTUumOrE,
  10
  iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
  kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
  pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
  cIRUr mannar Ayinum, em vayin
  pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
  15
  mikap pEr evvam uRinum, enaittum
  uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
  n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
  uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  286
  veLLai veL yATTuc ceccai pOlat
  tan Oranna iLaiyar iruppa,
  palar mItu n'ITTiya maNTai en ciRuvanaik
  kAl kazi kaTTilil kiTappi,
  5
  tU veL aRuvai pOrppittilatE!
  tiNai karan'tai; tuRai vEttiyal.
  auvaiyAr pATiyatu.

  366
  vizuk kaTippu aRain'ta muzuk kural muracam
  ozukkuTai marugkin oru mozittu Aka,
  aravu eRi urumin uraRupu cilaippa,
  oru tAm Akiya perumaiyOrum,
  5
  tam pukaz n'iRIic cenRu mAyn'tanarE;
  atanAl, aRavOn makanE! maRavOr cemmAl!
  .............................uraippak kENmati:
  n'in URRam piRar aRiyAtu,
  piRar kURiya mozi teriyA,
  10
  jAyiRRu ellai ALvinaikku utavi,
  iravin ellai varuvatu n'ATi,
  urai.....................................................
  uzavu ozi perum pakaTu azi tinRAgku,
  ceg kaN makaLiroTu ciRu tuni aLaii,
  15
  am kaL tERal Ay kalattu ukuppa,
  keTal arun' tiruva!
  maTai vENTun'arkku iTai arukAtu,
  aviz vENTun'arkku iTai aruLi,
  viTai vIzttuc cUTu kizippa,
  20
  n'Ir n'ilai perutta vAr maNal aTai karai,
  kAvutoRum
  maTagkal uNmai mAyamO anRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  tarumaputtiranaik kOtamanAr pATiyatu.

  383
  oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
  n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
  5
  tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
  arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
  kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
  tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
  pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
  10
  kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
  oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
  vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
  kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
  eR peyarn'ta n'Okki.....................................
  15
  .................................................kal koNTu,
  azittup piRan'tanenAki, av vazi,
  piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
  kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
  n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
  20
  .......................kanRu pala kezIiya
  kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
  oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
  aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:32:28(இந்திய நேரம்)