தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VELaippU-vELaippU

 • vELaippU

  23
  'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
  kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
  kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
  cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
  5
  kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
  koLvatu koNTu, koLLA miccil
  koL patam oziya vIciya pulanum;
  vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
  kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
  10
  vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
  kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
  n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
  innum inna pala ceykuvan, yAvarum
  tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
  15
  jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
  AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
  kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
  aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
  20
  pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
  vELai veN pUk kaRikkum
  AL il attam Akiya kATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

  215
  kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
  tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
  vELai veN pU veN tayirk koLIi,
  AymakaL aTTa am puLi mitavai
  5
  avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
  picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
  celvak kAlai n'iRpinum,
  allaR kAlai n'illalanmannE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:28:53(இந்திய நேரம்)