தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'Avalpazam-n'Avalpazam

 • n'Avalpazam

  177
  oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
  veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
  pATip peRRa pon aNi yAnai,
  tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
  5
  tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
  kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
  kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
  puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
  tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
  10
  maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
  karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
  perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
  eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
  paij jiNam perutta pacu veL amalai,
  15
  varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
  irum panag kuTaiyin micaiyum
  perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:30:58(இந்திய நேரம்)