தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'occi-n'occi

 • n'occi

  271
  n'Ir aRavu aRiyA n'ilamutal kalan'ta
  karug kural n'occik kaN Ar kurUut tazai,
  mel izai makaLir aitu akal alkul,
  toTalai Akavum kaNTanam; iniyE,
  5
  veruvaru kurutiyoTu mayagki, uruvu karan'tu,
  oRuvAyp paTTa teriyal Un cettu,
  parun'tu koNTu ukappa yAm kaNTanam
  maRam pukal main'tan malain'tamARE!
  tiNai n'occi; tuRai ceruviTai vIztal.
  veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

  272
  maNi tuNarn'tanna mAk kural n'occi!
  pOtu viri pal maranuLLum ciRan'ta
  kAtal n'al maram n'I; n'izaRRicinE!
  kaTiyuTai viyal n'akark kANvarap polin'ta
  5
  toTiyuTai makaLir alkulum kiTatti;
  kAppuTaip puricai pukku mARu azittalin,
  Urp puRagkoTAa n'eTun'takai
  pITu kezu cennik kizamaiyum n'inatE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mOci cAttanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:18:11(இந்திய நேரம்)