தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KArai-kArai

 • kArai

  258
  muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
  teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
  n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
  paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
  5
  eccil Irg kai vilpuRam timiri,
  pulam pukkananE, pul aNal kALai;
  oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
  Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
  toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
  10
  A tarak kazumiya tukaLan,
  kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................ulOccanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:20:36(இந்திய நேரம்)