தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PakanRai-pakanRai

 • pakanRai

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  235
  ciRiya kaL peRinE, emakku Iyum; mannE!
  periya kaL peRinE,
  yAm pATa, tAn makizn'tu uNNum; mannE!
  ciRu cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
  5
  peruj cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
  enpoTu taTi paTu vazi ellAm emakku Iyum; mannE!
  ampoTu vEl n'uzai vazi ellAm tAn n'iRkum; mannE!
  n'aran'tam n'ARum tan kaiyAl,
  pulavu n'ARum en talai taivarum; mannE!
  10
  arun' talai irum pANar akal maNTait tuLai urIi,
  irappOr kaiyuLum pOki,
  purappOr punkaN pAvai cOra,
  am col n'uN tErccip pulavar n'Avil
  cenRu vIzn'tanRu, avan
  15
  aru n'iRattu iyagkiya vElE!
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  ini, pATun'arum illai; pATun'arkku onRu Ikun'arum illai;
  panit tuRaip pakanRai n'aRaik koL mAmalar
  cUTAtu vaikiyAgku, piRarkku onRu
  20
  IyAtu vIyum uyir tavap palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  393
  patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
  kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
  kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
  aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
  5
  kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
  'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
  uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
  .................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
  malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
  10
  Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
  kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
  kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
  mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
  veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
  15
  InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
  tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
  pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
  akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
  kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
  20
  mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
  ATumakaL alkul oppa vATi,
  'kOTai Ayinum, kOTi...............................
  kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
  vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
  25
  pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:27:30(இந்திய நேரம்)