தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaLiRRuTanilai-kaLiRRuTanilai

 • kaLiRRuTanilai

  307
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  kunRattu anna kaLiRRoTu paTTOn;
  vampalan pOlat tOnRum; utukkAN;
  vEnal vari aNil vAlattu anna,
  5
  kAna Ukin kazanRu uku mutu vI
  ariyal vAn kuzal curiyal tagka,
  n'Irum pullum IyAtu, umaNar
  yArum il oru ciRai muTattoTu tuRan'ta
  vAzA vAn pakaTu Eyppa, teRuvar
  10
  pEr uyir koLLum mAtO; atu kaNTu,
  vej cina yAnai vEn'tanum, 'ik kaLattu,
  ejcalin ciRan'tatu piRitu onRu il' ena,
  paN koLaRku arumai n'Okki,
  n'ejcu aRa vIzn'ta puraimaiyOnE.
  tiNai tumpai; tuRai kaLiRRuTanilai.
  ........................................................................

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:09:30(இந்திய நேரம்)