தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Unnamaram-unnamaram

 • unnamaram

  3
  uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
  n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
  Ema muracam izumena muzagka,
  n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
  5
  tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
  ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
  pon OTaip pukar aNi n'utal,
  tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
  eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
  10
  kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
  perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
  marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
  karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
  n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
  15
  polag kazaR kAl, pular cAn'tin
  vilagku akanRa viyal mArpa!
  Ur illa, uyavu ariya,
  n'Ir illa, n'IL iTaiya,
  pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
  20
  cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
  ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
  tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
  unna maratta tun arug kavalai,
  n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
  25
  munnam mukattin uNarn'tu, avar
  inmai tIrttal vanmaiyAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

  136
  yAzp pattarp puRam kaTuppa
  izai valan'ta pal tunnattu
  iTaip purai paRRi, piNi viTAa
  Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
  5
  pEen pakai ena onRu enkO?
  uNNAmaiyin Un vATi,
  teN n'Irin kaN malki,
  kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
  paci alaikkum pakai onRu enkO?
  10
  anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
  'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
  maram piRagkiya n'aLic cilampil,
  kuragku anna pun kuRug kULiyar
  paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
  15
  'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
  enak karuti, peyar Etti,
  vAy Ara n'in icai n'ampi,
  cuTar cuTTa curattu ERi,
  ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
  20
  'emakku IvOr piRarkku IvOr;
  piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
  anaittu uraittanan yAn Aka,
  n'inakku ottatu n'I n'ATi,
  n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
  25
  taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
  n'uN pala maNalinum Etti,
  uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:17:11(இந்திய நேரம்)