தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Avarai-avarai

 • avarai

  120
  veppuL viLain'ta vEgkaic cej cuval
  kArp peyal kalitta perum pATTu Irattu,
  pUzi mayagkap pala uzutu, vitti,
  palli ATiya pal kiLaic cevvik
  5
  kaLai kAl kazAlin, tOTu olipu n'an'ti,
  men mayil puniRRup peTai kaTuppa n'ITi,
  karun' tAL pOki, orugku pIL virin'tu,
  kIzum mElum ejcAmaip pala kAyttu,
  vAlitin viLain'ta putu varaku ariya,
  10
  tinai koyya, kavvai kaRuppa, avaraik
  kozug koTi viLark kAy kOT patam Aka,
  n'ilam putaip pazuniya maTTin tERal
  pul vEyk kurampaik kuTitoRum pakarn'tu,
  n'aRu n'eyk kaTalai vicaippa, cORu aTTu,
  15
  perun'tOL tAlam pUcal mEvara,
  varun'tA yANarttu; n'an'tumkollO
  irum pal kUn'tal maTan'taiyar tan'tai
  ATu kazai n'aralum cET cimai, pulavar
  pATi AnAp paNpin pakaivar
  20
  OTu kazal kampalai kaNTa
  ceru vej cEey peru viRal n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  215
  kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
  tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
  vELai veN pU veN tayirk koLIi,
  AymakaL aTTa am puLi mitavai
  5
  avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
  picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
  celvak kAlai n'iRpinum,
  allaR kAlai n'illalanmannE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:22:15(இந்திய நேரம்)